Translate

torsdag 3 november 2016

Vad händer i vår kropp vi som har me/cfs?

Vad händer i oss som har me/cfs?
Vårt hjärta orkar inte pumpa ut blodet i samma utsträckning som hos en frisk människa
Vår ATP produktion fungerar inte vilket gör att när vi gör något så tar det ett tag innan kroppen visar att det är något fel, om vi överanstränger oss. Det är också därför som vi behöver lång återhämtningstid på oss att bli något bättre efter en push on cycle (då vi krashar och har överansträngt oss)
Vi har en låg nivå av cytokiner. Cytokiner är viktiga signalmolekyler. De produceras av immunsystemet. De reglerar biologiska processer som tillväxt inflammation, sårläkning och immunitet.
Det är neurologiska funktionstörningar i oss
Vi har sömnstörningar
Vi har smärtproblematik
Vi kan drabbas av push on cycle eller Malaise som det heter som kan få oss liggande i dagar. De svårast drabbade  kan inte resa sig ur sängen och orkar inte med varken ljus eller ljud
Me är mer invaliderande faktiskt ännu mer än de som genomgår kemoterapi m.fl.
De flesta insjuknar efter en infektion eller vaccinationsspruta, trauma, olycka m.m.
En person på 250 personer är drabbade
1000 person insjuknar per år
Me/cfs är en livslång sjukdom
Myalgisk encefalomyelit betyder muskelsmärta och inflammation i hjärna och ryggmärg
vi har brist på b tolv i spinalvätskan i hjärnan och vi har brist också på b tolv i ryggmärgsvätskan
Vi har ökade halter av mjölksyra i hjärnans ventriklar
Vi har avvikande metabolismer i nervsystemet
Vi har en förändrad hjärnaktivitet
Vi har minskat blodflöde i hjärnstammen
Vi har mindre glukos i hjärnstammen
Ortostatisk intolerans
Vår REM sömn fungerar inte som hos en frisk människa
Proteinet RNase är i markant överflöd och i sin tur förstör det T3 receptorerna
Oxdativ stress i cellerna är i överkant
I immunsystemet är de naturliga mördarcellerna låga medan cytokinerna är höga, dessa reglerar immunsystemet. cytokiner har en stor roll när man har astma, kol och andra sjukdomar. Genom E vitamin kan man begränsa skadorna något
Det finns immunförändringar i det centrala nervsystemet
NK cellerna har en lägre aktivitet än hos friska personer
Vi har svårare att tillgodose oss B tolv och folsyra det är därför vi mår bättre av att få b tolvsprutor även om vi inte har brist i blodet
Vi har brist på D vitamin
Vi har brist på magnesium
Vi har brist på zink
Vi har brist på kalcium
Vi har brist på järn
När det gäller hormoner har vi obalans i det endokrina systemet. Vi har höga TSH nivåer. Vi har låga DHEA och kortisolnivåer
Vi har obalans i tarmen sk. dysbios vi har dåligt med lacobakterier och istället har vi mer e colibakterier.
Vi har en försämrad syreupptagningsförmåga
Vi har mögel i urinen sk. mykotoxiner
Antivirala mediciner gör oss tillfälligtvis bättre såsom Valtrex och Valcyte och Nexavir och även stafylocksvaccin
ME/cfs är kopplat till stress och immunförsvar
Man kan jämställa vår kropp med en motor som får fel bränsleblandning, vi får inte tillräckligt helt enkelt som en frisk människa
Rituximab påverkar oss positivt