Translate

onsdag 16 november 2016

Övning i självkänsla

Övning i självkänsla
Vi vill alla vara älskade av alla men ju äldre vi blir desto mer förstår vi att vi inte kan vara älskade av alla. Vi själva älskar ju inte heller alla. Istället är det bättre att koncentrera sig på att älska sig själv och koncentrera sig på vår egen självaktning. Vi är värdefulla. Vi är! Detta går att nöta in vill jag påstå genom att säga det till sig själv varje dag genom: sätta upp lappar postit på spegeln i badrummet och i hallen. Säga det högt till sig själv framför spegeln: Jag älskar mig själv, jag är värdefull. Jag är. Påminna sig själv att alla faktiskt inte behöver älska mig, det är inte nödvändigt utan det som är viktigt är faktiskt att jag älskar mig själv. Det är det som betyder något.