Translate

tisdag 1 november 2016

Jag har en kronisk sjukdom- Jag är en krigare

Jag är en krigare
Har du en kronisk sjukdom eller har råkat ut för något hemskt osv är du är en krigare. Du är stark, mycket starkare än du tror. Ofta gör vi tvärtom och ser istället ner på oss själva. Vi säger: Jag är svag, jag är misslyckad. Jag orkar inte. Men det är ju just det vi gör, vi orkar, vi kan. Problemet är att vi sällan säger det till oss själva. Om vi sa till oss själva istället:'

Jag är en krigare, jag är stark jag är skulle det få betydande konsekvenser både för vår psykiska hälsa men även för den fysiska för lång tid framåt

Att ha en attityd som innebär empowerment betyder att vi då har en sköld omkring oss
Vi klarar allt för på något vis tar vi oss igenom det, vi vet det
Vi plöjer oss igenom den ena diagnosen efter den andra
Vi har också andra livsomvälvande händelser i vårt liv som förpestar tillvaron men ändå klarar vi det.
Vi tar oss framåt på något vis
Vi är en krigare