Translate

torsdag 10 november 2016

Härskartekniker hur bemöta dem

Det finns olika sorters härskartekniker

en av dem är att undanhålla information för att sedan förlöjliga dig

du bemöter det på detta sätt

berätta att du är medveten om att personen har undanhållit dig information

kräv att du nästa gång ska få tillgång till all information

kräv att få vara delaktig i arbetsprocessen

kräv bättre underlag

En härskare växer genom att förlöjliga andra människor eftersom han/hon har väldigt dålig självkänsla och självförtroende och därför måste brösta upp sig på detta sätt

Det är i grund och botten en väldigt svag och ynklig människa

En härskare får näring i att göra bland annat så här