Translate

torsdag 13 oktober 2016

Violet ray high frequency unit-

Här står det om maskinen som jag använder mot trötthet och brain frog, förkylningar, astma m.m.


Violet Ray High Frequency Unit

En av de mest anmärkningsvärda utvecklingen av den underbara vetenskapen om elektricitet är att maskin Violet Ray eller högfrekvensgenerator. Violet Ray kan sägas vara en spridning av en elektrisk ström av enorm makt och motstånd, i miljontals små ofarliga enheter som kan tillämpas på de ömmaste och mest känsliga delar av kroppen utan minsta skada. Tillämpat på den mänskliga kroppen, har resultaten visat sig vara en enorm fördel i otaliga fall.

Orsaker till mänskliga sjukdomar

Alla mänskliga sjukdomar, med undantag för vissa mycket smittsamma och infektionssjukdomar, kan spåras till felaktig cirkulation och orent blod. När övningen tas som en självklarhet och god sömn och aptit är naturlig, svaghet och sjukdom sällan utvecklas på grund av att blodet är tillräckligt levereras i sitt rikaste tillstånd till alla delar av kroppen, vilket närande varje organ och muskler och ger tillräckligt skydd mot varje tendens till svaghet. Som personer blir äldre, men det finns en tendens att överge motion och att dra sig tillbaka till en tystare och mer avskild sätt att leva. Cirkulations lider följaktligen och i stället för att drivas till varje del av kroppen i dess rikaste tillstånd, en del samlas i de inre områdena och blir stillastående på grund av föroreningar som kastas bort av kroppen. Dessa föroreningar absorberas av vävnader och en förutsättning för självgift resultat, som en följd av vilket kroppen börjar försämras, matsmältningsorganen inte fungerar på rätt sätt, de inre organen blir trög och svag, och svagheter utveckla som är utmärkande för män eller kvinnor. Denna försvagade tillstånd av blod och vitala organ lämnar kroppen lätt mottagliga för någon sjukdom som det kan bli utsatt.

Att motverka dessa orsaker genom användning av Violet Ray

Violet Ray har tillhandahållit medel för att föra till varje hem, till ett rimligt pris, en metod där varje viktig process kan påskyndas och blodet gjordes till kurs genom kroppen med förnyad kraft. Vid behov kan behandlingen koncentreras på något organ, muskel eller nerv, men känslig eller anbud, och samma resultat som uppnåtts. Genom denna behandling föroreningarna tvättas bort från de drabbade organ genom en rik, varm blodflödet som ger näring och stimulerar vävnaderna och som alstras av genomträngande ström Violet Ray, når celler som levererar liv till vävnaden och orsakar dem att vibrera. De stillastående pölar av blod är alltså i rörelse och de gifter som finns däri fråntas genom reningsprocesser i naturen. Blodet och därigenom frigörs av gifter är i stånd att ta upp syre från lungorna och näring från matsmältningsorganen och returnerar Iaden med vävnad byggmaterial till alla delar av kroppen. På detta sätt kan ny vävnad bildas för att ersätta det förstörs av sjukdom och förs bort i blodströmmen. Denna process av stimulering kallas en "cellulär massage" på grund av det faktum att vibrationer eller kontraktila effekten har kompletterats de individuella cellerna som utgör vävnaden, snarare än på enskilda muskler. Detta är en viktig anledning till att högfrekvent ström producerar sådan markant effekt på näring och allmän hälsa. Cellular massage är mycket mer genomträngande och fördelaktigt än muskelmassage som produceras av mekaniska vibrationer.

Tillämpning av Ray

Master Violet Ray appliceras genom vakuum applikatorer eller elektroder gjorda av glödgat glas. Elektrod sprida strömmen i sprayer av en vacker, djup violett färg. Dessa sprayer vibrera fram och tillbaka tusentals gånger per sekund. Denna snabba vibrationer är vad producerar tilltalande, uppfriskande och korrigerande effekt härrör från Violet Ray behandlingar och beskrivs som cellulär massage. Några minuter ansökan "varje dag, helt enkelt hålla applikatorn i handen, förser en tonic till det system som gör mycket för att bekämpa sjukdomar och hålla kroppen i ett hälsosamt tillstånd. Eftersom förebyggande är att önska tusenfalt snarare än ett botemedel, enbart gör denna punkt Master Violet Ray oumbärlig i ditt hem.

Violet Ray, samtidigt införa all den enorma kraften i elenergi Dess kroppen, gör det utan minsta smärta, chock eller sammandragning av muskler. Dess tillämpning, tvärtom, ger en behaglig känsla, och de fantastiska resultaten av Violet Ray behandling har orsakat det att bli accepterad av läkare över hela landet som en del av sin utrustning. Maskinen är klar att användas genom att helt enkelt ansluta den till någon lämplig ljusuttaget. Master Violet Ray är essensen av enkelhet och kan användas av ett barn med största säkerhet.

Metoder att tillämpa Violet Ray

Tre olika metoder för applicering är i allmänt bruk, enligt de betingelser som förekommer och de resultat som önskas.

Först: lokala tillämpningar

Med tanke med specifik yta eller orificial applikatorer gjorda för detta ändamål. En gynnsam värme induceras genom inverkan av den Violetta Ray kapillärerna i huden stimuleras under ansökan och under en tid därefter. Någon lokal applikation med en vakuumelektrod är en effektiv antiseptisk, till stor del på grund av den ozongenererats.

En av de största fördelarna med Violet Ray är det faktum att det kan användas med sådana utmärkta resultat i de lokala förhållandena. När Master Violet Ray tillämpas på någon del av kroppen, ger i viss mån en generell behandling genom att stimulera cirkulationen. Vid behandling av lokala förhållanden, är dessa resultat kraftigt ökad genom att ge en lokal behandling till delen påverkas. Antag en lider av reumatisk värk i axeln, applicera du Violet Ray behandling av smärtsamma delen. Resultatet noteras kommer att bli en omedelbar känsla av värme. Efter en liten behandling det kommer att märkas att den del behandlas har blivit något rodnad av blodet som skickas som svar på stimulering säkras från behandlingen.

Dessa lokala behandlingar kan ges till någon del av kroppen med mycket goda resultat. De producerar de önskade resultaten på den behandlade delen snabbt och också dra till en anmärkningsvärd grad hela systemet. Kroppen penetreras av strålande finfördelade elektricitet, återställa energi och vitalitet till hela systemet.

Andra: allmänna applikationer

Tas som uppladdningsbehandlingen för effekten på allmäntillstånd. Hela kroppen är mättad med elektrisk energi genom att hålla elektroderna i händerna. Detta ger en lugnande eller lugnande effekt.

Violett Ray högfrekvensströmmarna har en tendens att ha en normal, elquillibrium av hela nervsystemet. Arteriell spänning under en generell behandling ökar vanligtvis något medan det faller en kort tid efteråt. Allmänna behandlingar rekommenderas i alla nervösa besvär och sjukdomar.

Tredje: INDIREKT APPLIKATIONER

Kombinerar lokala och allmänna behandlingar och kräver två personer. Partiet som skall behandlas håller elektroden stadigt i handen. En andra parten kan sedan rita med valfri hand, finger-tips, eller en annan elektrod, högfrekvensströmmen till den önskade platsen i patientens kropp.

Selektiva effekter erhållas

A: som ett lugnande medel

Som lugnande lugnande eller lugnande effekt kan erhållas och är till stor nytta i alla nervösa krämpor. Denna effekt kan produceras lokalt genom att hålla elektroden i kontakt med den del som skall behandlas. Smärtsamma känslor kan lindras, irriterade nerver tranquilized och lindrande. Nervsjukdomar snabbt och fördelaktigt påverkas av en lugnande behandling.

B: som en stimulerande och tonic

En stimulerande verkan produceras när elektroden lyfts något under applicering eller användas genom kläder eller en trasa som har lagts över den del som skall behandlas. Längden av de stimulerande gnistor beror på tjockleken av de kläder eller tyg placerat mellan elektroden och kroppen. Enhetlighet i gnista längd är försäkrad av duken. Denna stimulering orsakas av de många små gnistor allmänt kallade High Frequency Spray. De orsakar en trevlig och stickande känsla och bombardera noggrant det område som de täcker, vilket resulterar i ett mycket fördelaktigt uppvärmningseffekt. De genererar även ozon, som direkt drives in i vävnaden, vilket gör att ozonering av blodet. Dessa gnistor är groddar dödande och övervinna infektion.

Stimulerande behandlingar genom kläder är mycket fördelaktigt i reumatism, ryggskott, och partiell förlamning. Hudsjukdomar, där cirkulationen är nedsatt, ofta stor nytta av en svag stimulering. Ett enda skikt av en näsduk producerar tillräckligt motstånd i sådana fall. En vanlig handduk är bäst att använda i kronisk reumatism och liknande känslor.

Viktminskning, aptitlöshet, allmän svaghet, trötthet och liknande villkor som regel indikerar anemi eller utarmat blod och dålig cirkulation, vanligen gallras en kör ned skick.

Master Violet Ray ökar främst blodcirkulationen. Det gör vad den slitna, köra ned kroppen kan inte göra naturligt. Sjukdoms bakterier är därför kämpade och konsumeras, gifter upplöses och transporteras bort.

C: som en intern ANTISEPTISK

Wherever Violet Ray kommer i kontakt med syret i luften det ändrar en del av att syre in i vad som är känt som ozon, en koncentrerad form av syre som är väldigt många gånger mer aktiv än den i luften. Syre i blodet har den anmärkningsvärda kvaliteten på brinna upp döda eller sjuka celler utan att bränna upp dem som är friska, och det är den enda antiseptisk kända som kan tas direkt in i kroppen med denna effekt.

För denna behandling Master Ozongenerator visas på sid 20 kan användas med vilken som helst mastermaskin för i syfte att erhålla stora mängder av ozon för inhalation. Effekten av inandning av ozon är mycket densamma som för inandning av stora mängder av ren luft, eller till och med rent syre. Den renar och berikar blodet, stärker kroppen och orsakar rent syre som skall tas upp i stora mängder i blodet.

Ozon inandning är av särskild nytta vid behandling av respiratoriska sjukdomar. Tas in i lungorna den angriper de sjuka cellerna och får dem som skall oxideras och kastas bort med utandningsluften. Det är en mycket viktig form av behandling för astma, hösnuva, och alla lung, hals och näsa fall.

Denna behandling kan även erhållas genom användning av en ytapplikator och tillämpa den på ytan av kroppen närmast sätet för besväret. Som Violet Ray hoppar från applikatorn in i kroppen den bär med sig små mängder av denna koncentrerade syrgas som således sprutas direkt in i vävnader och blod. Detta är känt som catophoric verkan och har effekten att övervinna bristen på syre i blodet genom att ladda den med en tillsatt mängd.

Tillämpat för särskilda villkor och sjukdomar, håret, hårbotten och huden

Om du inte känner väl du inte kan se bra. Många kvinnor inser att god hälsa är avgörande för riktig skönhet och förlängning av ungdomar använder Master Violet Ray med trogen regelbundenhet De resultat som uppnåtts genom dess tillämpningar kommer att vara en uppenbarelse för dig och en anmärkningsvärt kort tid kommer att ge din kropp, hälsa och utseende detta villkor att naturen tänkt det ska vara. Rik, röda blod förs till huden med hjälp av den Violetta Ray. Det ger näring vävnader och celler och ger strålande nyans av hälsa och skönhet på huden. Alla ansikts fläckar försvinner snabbt.

Praktiskt taget varje sjukdom i hårbotten och hår, såsom mjäll, fallande hår, etc, kan spåras till det otillbörlig spridning av blodet som strömmar genom hårbotten. Rötterna matas genom blodet, som strömmar genom små kapillärerna i hårbotten nästan mikroskopisk storlek. På grund av sin litenhet, blir de igensatta mycket lätt, som en följd av vilket de flesta människor påverkas med någon form av hårbotten sjukdom. För att övervinna hårbotten sjukdom, är det först nödvändigt att ta bort orsaken, och eftersom det är dålig kost på grund av felaktig cirkulation föreslår Violet Ray naturligtvis är en idealisk lösning.

För behandling av hårbotten har vi en speciell kam elektrod som överensstämmer med formen av huvudet och drar lätt genom håret. Miljontals små elektriska gnistor från applikatorn till hårbotten, bärande med sig rent ozon som verkar som ett bakteriedödande medel och förstör främmande organism som kan vara närvarande. De små nerv och blodkärl försiktigt masseras, blodet börjar flöda och näring förs till rötterna av håret.

Genom den första behandlingen en varm, glödande, frisk känsla förs till hårbotten, och med några successiva behandlingar stor förbättring kommer att noteras. Håret tar mycket snabbt på en naturlig, glänsande och friskt utseende. Användningen av den violetta Ray under några minuter varje dag kommer att göra håret tjock, frisk och vacker.

Den violetta Ray används av alla moderna skönhets specialister vid behandling av hår och hud.

Neurit

Neurit, som vanligtvis förstås, är reumatism av nerverna. Även någon nerv kan vara inblandade, är namnet neurit begränsas nästan helt till inflammation i brachial nerver, som löper från den övre delen av ryggraden över axlarna och ner armarna. När armarna lyfts något skarp, twinging är stickande smärtor kände i armar och axlar. Tillfällig lättnad kan säkras med hjälp av en korrekt tillämpning av värme, men ett botemedel kan påverkas endast genom att avlasta inflammation och ta bort orsaken till smärtan.

Behandlingen bör vara med en mycket mild ström försiktigt appliceras på smärtområdet i cirka tre minuter flera gånger dagligen. Eftersom dessa nerver reagerar mycket snabbt, bör de första behandlingarna vara mild och kort, men eftersom nerverna vant sig vid det behandlingen bör ökas i styrka och varaktighet.

Inte bara Violet Ray förbättra hälsa, men en permanent lättnad är säkrad genom att avlasta inflammation och avlägsna orsaken till sjukdom.

Rheumatism- Ryggskott

En funktion hos blodet är att lösa upp och transportera bort gifter. När cirkulationen blir trög eller nedsatt dessa gifter, i stället för att transporteras bort, deponeras i hela systemet, oftast vid lederna. Till en början orsakar liten irritation; men fortsatta insättningar resultat i lederna blir fast, svullen och kraftigt smärt Detta tillstånd kallas ledgångsreumatism och kommer att agera på musklerna på liknande sätt, vilket resulterar i vad som brukar kallas muskelreumatism.

Inflammation i nerv eller muskler belägna omedelbart under korsryggen kallas Lumbago. Dessa smärtor är mest uppenbara när kroppen lutar framåt eller åt sidan eller när dessa muskler och nerver tas i bruk.

Tillämpning av Violet Ray till de drabbade delarna återcirkulation till det normala, driver syre direkt in i blodet och resulterar i en åtföljande upplösning av de giftiga insättningar orsakar krämpa, därigenom lindra inflammationen. Ökade mängder av näring väckts av stärkta cirkulationen bygga upp och återställa den drabbade delen till det normala.

Huvudvärk - Insomnia - Brain Fog

En huvudvärk är ett symptom på någon lokal eller konstitutionell rubbning och inte en distinkt sjukdom. Några läkemedel är direkt kurativ och vissa är paralyzers av hjärtat medan andra förstör de röda blodkropparna.

När Violet Ray bort smärta det bygger också upp krafter kost och allmän hälsa. En av de vanligaste användningsområdena för Violet Ray är avlägsnandet av huvudvärk och på ett sådant sätt att lämna systemet i en normal och inte en "dopad" tillstånd. Lång, varaktig lindring är regeln, men vissa former av smärta avkastning, och för dessa regelbundna och ihållande behandling krävs

Adekvat och uppfriskande sömn och hjärna vila är nödvändigt för god hälsa. Oförmåga att få dessa nödvändigheter är en mycket besvärlig symptom som man bör inte försumma. Det finns inget substitut för tillräcklig sömn och vila. Violet Ray, genom sin lugnande verkan tenderar att lugna och lugna nervsystemet och utjämna cirkulationen och därmed återställa denna viktigaste kapacitet till det normala.

Metabolism - The Secret of Health

http://www.electroherbalism.com/Bioelectronics/Tesla/VioletRay.htm