Translate

lördag 22 oktober 2016

Symtom på b tolv brist me/cfs och fibromyalgipatienterSymtom på b tolvbrist
kognitiva funktionen
diarre eller förstoppning
minskad aptit
andfåddhet
öm tunga
domningar och stickningar i händer och fötter
dåligt balanssinne
yrsel
sömnlöshet
synproblem
försämrad hörsel eller tinnitus
blekhet
svaghet
trötthet
minnessvårigheter