Translate

torsdag 27 oktober 2016

Stress och puls vid me/cfs


Det är skillnad på variation i puls under dagen och oregelbunden puls
Forskarna menar att hög variation i puls under dagen är ett friskhetstecken, däremot är liten variation i puls kopplat till risk för hjärt- och kärlsjukdomar.
Det allra viktigaste är hur vi tar emot stressen, hur våra känslor kopplas till stressen. Om en stressituation kopplar starka känslor som är negativa till händelsen är det farligt menar forskarna.
Oregelbunden puls däremot kan vara ett tecken på förmaksflimmer och ökar risken för stroke.
När det gäller stress upplever jag som har me/cfs att jag tål stress sämre. När jag märker att jag inte orkar att hålla ett visst tempo blir jag ledsen och det skapar negativa känslor och gör det svårare att stå ut med stressen. Det blir också en större energiförlust upplever jag med stress då.
En del av sjukdomen är ju att vi faktiskt inte klarar av stress, att det gör oss sämre och det märker jag verkligen av när jag har jobbat. När jag kommer hem tar det flera timmar för mig att gå ner i varv och må bra.

För oss liksom för friska människor är det viktigt att ta hand om sig själv, utöva mindfullness, meditation, andningsövningar, tai chi, jorda sig och i huvudsak söka sig till lugnet när det går.