Translate

onsdag 19 oktober 2016

Ängeln kommer till dig med önskningar

Ängeln kommer till dig med önskningar
Hon har tre önskningar till dig i kväll
hon ger dig alla en efter en i dina händer
Vårda dem varsamt och ömt och utnyttja dessa önskningar
i ditt liv,
Ängeln vill inte att några tårar ska komma ur dina vackra blå ögon
Hon vill istället att din mun ska lysa klart av ditt leende
Hon ger dig en önskning som omfattar din självkänsla
Hon ger dig en önskning som omfattar ditt självförtroende
och slutligen ger hon dig en önskning som gäller hur du bör älska dig själv
Vårda dem ömt och lär dig leva med dessa dyrbara önskningar
Ulla Holgersson ©