Translate

söndag 18 september 2016

Kaffe och candida

Kaffe kan du dricka när du har candida om du endast dricker 3 dl och då före klockan 11 på förmiddagen och inte mera. Det säger forskare och läkaren Eric Bakker i en youtubesändning