Translate

onsdag 3 augusti 2016

Högkänslighet och sjätte sinnet

Forskaren Mira Zaho har upptäckt vårt sjätte sinne. Hon kallar det sjätte sinnet för en förfinad elektronisk sensor, den får plats i våra celler. Hon har studerat allt ifrån amöbor till människoceller. Hon har utsatt cellerna i ett mikroskop för elektronisk strålning. Hon upptäckte då att generna och proteinerna i cellerna drog sig till den sida där strålningen kom ifrån. Det sker alltså fysiska förändringar i vår kropp orsakade av elektriska fält.

om vi ska trycka på en tangent på telefonen skickar hjärnan ut en signa till musklerna och vi hinner aldrig tänka att vi ska trycka på telefontangenten vi bara gör det.

Det elektriska fältet består av två magneter en med positiv energi och en med negativ laddning.

5 sinnen hörsel syn känsel smak lukt och nu det sjätte sinnet.

Vi kan alltså känna på oss saker
vi kan känna att i ett rum är det negativ energi osv.

Vi kan också träna oss att bli mediala
djur använder också sina elektriska energifält