Translate

fredag 5 augusti 2016

Att mista vänner är en sorg

ATT MISTA VÄNNER ÄR EN SORG
Det blir så svårt eftersom de vi har mist har gått ifrån oss på grund av vår sjukdom.
Men kanske är det  inte oss själva som de inte tycker om utan det kan vara:
att de inte vet hur de ska hantera vår sjukdom
att de känner att de kan säga fel saker
att de inte vill störa
många orkar inte med psykologiska saker och ofta kan inte vänner klara det
utan man behöver själv gå till någon psykolog och tala ut om detta
för alla är inte rustade att ta hand om oss
ofta glömmer vi det när vi blir så besvikna på våra vänner
för man tycker ju att de borde förstå
men det kan de inte göra för de har inte vår kunskap, våra känslor, vår kropp eller våra tankar
De har helt andra tankar, kropp och känslor än vi har och känner inte igen oss i det som vi känner
Vi kan säga att vi sitter i tornet på flygplatsen och ser hur planen landar men de är nere i väntrummet och ser inte allt vi ser
© Ulla Holgersson