Translate

måndag 13 juni 2016

Att göra ingenting är en konst- att leva med fibromyalgi och me/cfs

Det är faktiskt en konst att inte göra någonting.
Vi med fibro och me/cfs har alltid något som vi vill göra, vi är i grunden positiva människor
vi vill väldigt mycket, vi är inte deprimerade men oerhört trötta, vår kropp är trött och sinnet är trött

vi vill egentligen inte ta det l ugnt men vi tvingas till att göra det
så att inte göra någonting är en konst, i alla fall för oss
vi vill så mycket