Translate

lördag 23 april 2016

Kan vi lära oss att tänka positivt?

Ja det kan vi faktiskt genom träning.
Genom träning menar jag att pränta in positiva tankar i vårt liv.
Ett sätt är att skriva ner positiva tankar på en postit lapp och sätta upp dem överallt.

Ett sätt att förstå det är att inse att våra tankar blir handlingar och dessa känslor sätter sig sedan i våra kroppar och försvagar oss. Det är alltså i allas vårt intresse att verkligen mota dessa negativa tankar. Om vi inte kan göra detta själva kan vi ta hjälp av psykologer etc.