Translate

lördag 19 mars 2016

Högkänslighet och köpa snällhet

En fundering som jag har idag som en högkänslig person

Kanske att man i framtiden kan köpa sig till vänlighet, eftersom det är så ont om detta i världen?
Hur skulle det kunna gå till?
Man skulle kanske gå till en automat få något att bära så att alla blev snälla helt plötsligt?
jag vet inte men det är en fin tanke i alla fall
Ulla Holgersson