Translate

lördag 26 mars 2016

Att tvivla på sig själv
Naturligtvis tvivlar vi alla på oss själva ibland, det är normalt. Men med en positiv inställning till livet blir det allt lättare att orka med bakslag som vi alla får. Det är också lättare att kontrollera det som händer om man har ett stort självförtroende och en bra självkänsla. ©  Ulla Holgersson