Translate

lördag 20 februari 2016

Teckning- ledsen och rädd

Den här teckningen funderade jag på hur det skulle vara att vara en sjömanshustru och då kanske förr i tiden när kvinnorna väntade på kajen, kom mannen hem eller inte? kom barnen hem eller inte? kom pappan hem eller inte, kom brodern hem eller inte? Det måste vara svårt att leva i en ständig skräck för vad som ska hända familjen. Jag kan också dra paralleller till kriget hur svårt det måste vara att leva i ständig skräck för att någon i familjen ska bli dödad. Jag tror att man kan se mycket hur sorgen finns i en människas ansikte. Jag har i alla fall försökt att förmedla skräcken, oroligheten, ledsenheten, hopplösheten, litenheten osv.