Translate

tisdag 5 januari 2016

Candida och magen

Candida och magen

Candidasyndromet. Den stora kontroversen!
I alternativmedicinsk litteratur hävdas att överväxt av Candida i tarmen ofta kan ligga bakom en rad tillstånd i mage/tarm men också i övriga kroppen. Bland sådana tillstånd märks symtom på irritabel tjocktarm, förstoppning, diarréer, allergier, kroniskt trötthetssyndrom, nedstämdhet, humörsvängningar, fibromyalgi, yrsel, autism, schizofreni, MS, ledgångsreumatism m m.
Det finns en rad rapporter om att eliminering av Candidasvampen med nystainbehandling, sockersvält, undvikande av produkter med jästämnen (bröd, öl, vin, svamp, jordnötter) och användande av probiotika har lindrat eller botat sådana tillstånd. Skolmedicinen (Petrini 2003) förkastar dock i regel dessa teorier och förnekar ofta att ett ”Candidasyndrom” verkligen existerar. Man menar att det helt saknas vetenskapliga bevis. Ofta, menar man, rekommenderas behandling utan att man undersökt om personerna har ökad förekomst av Candida i tarmen. Petrini skriver i sin bok att ”ingen hittills kunnat visa att det ligger något i dessa flummiga idéer”. Området är mycket laddat och kontroversiellt. En mer nyanserad beskrivning av Candidasyndromet ges i den utmärkta boken ”Naturlig hälsa med örter, vitaminer och mineraler” (Bruset och Tveiten 1999). Ett problem, menar man, är att det inte finns några bra provtagningsmetoder på Candida i rutinbruk. Man rekommenderar att man bör försöka med en kur på 1-2 veckor då intaget av socker och jästprodukter minimeras och där ett probiotikapreparat används. En kapsel med Kaprylsyra kan också ha god effekt. Detta är en naturlig syra som hämmar svampväxt. Det finns också terapier där man dessutom rekommenderar immunstärkande behandling. Jag känner själv till flera exempel på lyckosamma resultat med ovannämnda kur. För mig är det logiskt att ökat intag av bra probiotikaprodukter i många fall kan vara ett ofarligt och kanske många gånger hjälpande medel. För att Candidasvampar skall få större effekt fordras att de skall kunna fästa vid tarmslemhinnan. Probiotiska bakterier förhindrar detta. I vilket fall skulle det dock inte skada med mycket mer forskning inom området. Sådana studier är dock tidskrävande och dyra att genomföra.
På en Världskongress om autism i Herning, Danmark för några år sedan kunde jag lyssna till vetenskapligt stöd för att nedbrytningsprodukter från Candida albicans hos ärftligt disponerade barn kan utlösa symtom på autism. Det finns också stöd för att eliminering av candidasvampar, särskilt i kombination med probiotikabehandling, kan minska symtomen på autism.
Detta är ett utdrag ur boken "Sköna magkänslor". För att ladda ned boken
http://www.doktorn.com/artikel/candidasvamp-i-tarmen-farligt