Translate

tisdag 20 augusti 2013

cfs/me forskning

Nytt treårigt studie smärta
Stiftelsen har gått med på att finansiera en ambitiös, banbrytande studie i varför så många kroniskt trötthetssyndrom / ME drabbade upplever ökad smärta.
Den treåriga studien kommer att genomföras av ett team av brittiska forskare och kliniker vid Barts och London Medical School, Imperial College och Imanova, ett kompetenscentrum för avbildning vetenskaper. Titeln "neurofysiologi av smärta hos kroniskt trötthetssyndrom / Myalgic encefalomyelit (CFS / ME)", kommer studien att försöka upptäcka de fysiologiska och kemiska avvikelser underliggande smärta i CFS / ME patienter.
En stor majoritet av människor med CFS / ME lider av ett antal smärtsamma symtom som muskel-och ledvärk, huvudvärk, halsont och lymfkörtel smärta. Många uthärda kronisk utbredd smärta som kan bli nästan outhärdlig. Ett ytterligare problem för de drabbade är att vanliga smärtstillande göra mycket för att lindra deras smärta.
Forskare och läkare vet väldigt lite om varför smärtan är ett sådant problem, men det finns vissa tecken som tyder på att hur hjärnan hanterar smärtsignaler i CFS / ME patienter skiljer sig från den hos friska personer. Det finns två möjliga orsaker: spinal sensibilisering, där icke-smärtsamma förnimmelser upplevs som smärtsamt eftersom nerver som inte är specialiserade på att upptäcka smärta berättar ryggmärgen att det är kännbara skadar oss, (kallas allodyni) medan milt smärtsamma förnimmelser är kändes som outhärdlig eftersom hjärnans naturliga försvar inte eld och central förstärkning där hjärnans smärta matris blir alltför känslig, reagerar snabbare än normalt till möjligheten av smärta som man sedan tolkar som mer smärtsam och obehaglig. Tillsammans utgör dessa kallas Central Allergiframkallande. Detta villkor är inte specifikt för CFS / ME men de speciella biologiska och biomedicinska mekanismer som orsakar det i CFS / ME drabbade är okänt.
Forskargruppen kommer att angripa problemet på fyra fronter. För det första kommer de att mäta smärttröskeln till ett antal potentiellt smärtsamma stimuli (t.ex. tryck och värme) och bedöma om det är ryggmärgen smärtkänslighet (spinal sensibilisering). Det andra, kommer de att använda framkant fMRI (funktionell magnetisk resonanstomografi) skanna hjärnorna av CFS / ME patienter, för att undersöka smärtan matrisen (smärta vägar), och se hur de skiljer sig från friska kontroller. För det tredje kommer de att använda två läkemedel som blockerar två av hjärnans sändare smärta kemiska (dopamin och opioider) i kombination med fMRI för att se hur de är involverade i smärtbanorna och reaktion på smärta. Slutligen, kommer laget se om skillnaderna i smärta nivåer, central sensitisering och aktiviteten av smärtan matrisen är relaterade till skillnader i en viss gen i CFS / ME-patienter.
Forskningen kommer att leda till en bättre förståelse för hur hjärnan är involverad i smärta symptom i CFS / ME patienter, hur vissa kemikalier i hjärnan och den gen som är involverad i deras ämnesomsättning är involverade och ger därmed en väg framåt för att överväga mer effektiva behandlingar.
CFS forskningsstiftelsens hedersledamot, Anne Faulkner sade: "Stiftelsen upprätthåller sin övertygelse om att det är viktigt att grunden för CFS / ME måste fortsätta att stå överst på dagordningen. Vi måste förstå orsakerna till sjukdomen innan vi kan hitta ett botemedel. Medan vår långsiktiga forskningen fortsätter vi bestämde att det var dags att bredda vår forskning genom att försöka få en djupare förståelse för hur ett visst organ kan vara inblandade i att orsaka en särskilt beklämmande symptom drabbar många människor med CFS / ME - nämligen smärta. För att hitta behandlingsmetoder för att lindra smärta kan förändra liv. "